เกี่ยวกับเรา   ประวัติความเป็นมา  
   

          บริษัท โกลด์วิชั่น แทรเวล จำกัด   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดย คุณนรินทร์ เรืองวงศา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย และยังเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลาง-จีนกวางตุ้งมามากกว่า 20 ปี โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายและมองหาบริษัทที่สามารถไว้วางใจได้ สามารถให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าในด้านราคาและเวลา มีความปลอดภัยสูง รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาในระหว่างการท่องเที่ยวอีกด้ว
   

       ปัจจุบันทางเราได้มีการบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งท่านอาจเลือกเอาบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและวางแผนการท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การดำเนินการทั้งด้านเอกสารวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ จองห้องพัก-โรงแรม บริการไกด์ภาษาจีน-ภาษากวางตุ้งประสบการณ์สูง ทั้งแบบส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะ รถตู้ส่วนตัว รับ-ส่งสนามบินหรือใช้ระหว่างท่องเที่ยว รถบัสหมู่คณะ จองบัตรเข้าชมการแสดงที่มีชื่อเสียงหรือบัตรเล่นกิจกรรมต่าง ๆ การจองเรือดินเนอร์ที่ล่องไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาชมบรรยากาศวัดวังยามค่ำคืน หรือดินเนอร์ชมวิวมหานครยามค่ำคืนบรรยากาศสุดหรูบนยอดตึกใบหยก เป็นต้น ซึ่งทางเรารับประกันว่าท่านจะได้รับบริการในราคาที่พิเศษกว่าการทำการจองหรือซื้อโดยตัวท่านเองอย่างแน่นอน


      
 นอกเหนือจากรูปแบบบริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือท่องเที่ยวอิสระแล้ว เรายังมีบริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการรับจัดงานอบรม-สัมมนา ทัศนศึกษา-ดูงาน จัดงานประชุมขนาดใหญ่ จัดท่องเที่ยวพนักงานบริษัท หน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น (สามารถชมภาพได้ในหน้ากิจกรรม)

       และเนื่องด้วยทางเราเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านการนำเที่ยวโดยใช้ภาษาจีนและคลุกคลีกับชาวจีนมาเป็นเวลานาน ทำให้บุคลากรของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมสองประเทศ บวกกับประสบการณ์ในใช้ภาษาจีนที่ยาวนานโดยการใช้งานจริงประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนหลายท่าน  
       
      จึงทำให้เราขยายรูปแบบการบริการออกไป โดยไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เรายังมีบริการสำหรับท่านที่มุ่งหวังการบริการทางธุรกิจ โดยมีบริการตั้งแต่รับจัดหาข้อมูลภาษาจีนเชิงธุรกิจและเชิงการศึกษา โดยสามารถแปลเป็นไทย-จีนได้ หรือรับแปลเอกสาร ข้อมูลตามความต้องการของท่าน ตลอดจนมีล่ามภาษาจีน-ภาษากวางตุ้ง ติดตามยามท่านไปเจรจาธุรกิจยังต่างประเทศหรือเมื่อมีคู้ค้าของท่านมาเยือน โดยมีทั้งล่ามส่วนตัว ล่ามทั่วไป ล่ามโรงงาน ล่ามในการประชุมบริษัท ประชุมเวทีขนาดใหญ่ ล่ามในการเจรจาธุรกิจการค้า เป็นต้น และเนื่องจากปัจจุบันยังมีชาวจีนจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ล่ามภาษาจีนจึงสามารถช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการสื่อสาร ได้รับข้อมูลที่เร็วและถูกต้องมากขึ้นอีกด้วย 


 
   
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|